021-84308-9

info@spmco.co

راهبری پایانه های کالاهای عمومی

امروزه بیشترین حجم حمل و نقل بین المللی کالاهای عموی از طریق کشتی کانتینری انجام می شود؛ قریب به اکثر کشورهای فعال در زمینه صادرات و واردات با بنادر دریایی در ارتباط هستند. از آنجایی که شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  تعاملی بهینه با اکثر خطوط کانتینری دارد می تواند بهترین خدمات دریایی کانتینری را دراختیار مشتریان خود قرار دهد.

پیمایش به بالا