محل برگزاری: شبستان مصلی بزرگ امام خمینی(ره) زمان: ٢٧ الی ٢٩ آذر ١۴٠١

روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا