به گزارش روابط عمومی شرکت سینا پور تقی معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان از غرفه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته که در محل شبستان بزرگ مصلی امام خمینی برگزار گردید بازدید نمودند.
بر پایه این گزارش طراح زادگان مدیرعامل سینا توضیحات مبسوطی هنگام بازدید پورتقی از بخش فنی در خصوص دستاوردهای مهندسان در زمینه طراحی، ساخت و تعمیرات قطعات و تجهیزات بندری ارائه نمودند.
در ادامه از بخش TOS غرفه شرکت سینا بازدید و بصورت آنلاین کشتی های مستقر در اسکله شهید رجایی را رصد نمود و در جریان چگونگی عملیات تخلیه و بار گیری قرار گرفتند.

روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا