چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) با حضور بیش از ۷۸ درصد سهامداران به منظور تصویب افزایش سرمایه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سینا مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) با حضور بیش از ۷۸ درصد سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای محمد نوین برگزار گردید.

برپایه این گزارش به منظور اصلاح ساختار مالی و اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شواری اسلامی مجمع عمومی فوق العاده توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ در محل شرکت سینا واقع در خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه ششم پلاک ۳۸ برگزار گردید.

دراین مجمع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ۱,۹۹۵,۱۱۸میلیون ریال(معادل ۳۹۹ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها(طبقه زمین) مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت توسعه و خدمات دریایی و بندری سینا