✍️ به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا؛ فرخ طراح زادگان مدیرعامل در حاشیه برگزاری آیین امضای قرارداد سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی بیان کرد:
در راستای محقق نمودن یکی دیگر از ماموریت های بزرگ شرکت معظم سینا در سال ۱۴۰۱ سینا بندری بود که این مهم با عقد قرارداد احداث سیلوی غلات به وقوع پیوست و شرکت سینا وارد عرصه جدیدی از فعالیت های خود گردیده است.

🔸 وی مدت این قرارداد را ۱۵ساله و به صورت B.O.T عنوان کرد که شرکت سینا طبق این قرارداد متعهد است آن را در مدت ۲ سال در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع واقع در اراضی پسکرانه این بندر احداث کند.
روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا