دوازدهمین روز بهار ، مژده سرزمینی مستقل است برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال وطن می اندیشند. سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، مبارک باد.

روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا