🖊 به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آقای دکتر قنبری در سفر خود به ناحیه جنوب غرب شرکت دریایی و بندری سینا از شعبه بوشهر این شرکت بازدید کردند.

🔻بازدید از مجتمع بندری نگین و اسکله ۳۰۰ متری ساخته شده توسط شرکت سینا، گشت دریایی و بازدید از حوضچه آرامش و تأسیسات دریایی بندر بوشهر، بازدید از ترمینال های کالای عمومی و کانتینری، برگزاری جلسه با مدیران شعبه بوشهر شرکت سینا از جمله برنامه های آقای دکتر قنبری در این سفر بود.
🔻وی ضمن توصیه به مدیران شرکت سینا جهت حضور فعال در بنادر کشور و سرمایه گذاری های جدید به عنوان توسعه بازار موجود تاکید کردند سینا بایستی در صنعت بندری و دریایی جهت ده باشد و کارهای بزرگ ملی در سطح بنادر انجام دهد.

🔻ایشان در ادامه گفتند سازمان بنادر و دریانوردی متعلق به تمام مردم ایران است و منافع آن متوجه تمام مردم است و شرکت سینا هم از این مقوله مستثنی نیست.

🔻ایشان ضمن تأکید بر استفاده بهینه از فرصت های به دست آمده، از مسوول فرهنگی شعبه بوشهر درخواست کردند خانواده های پرسنل را به محیط کار بیاورند تا با محیط کاری همسرانشان آشنا شوند و محیط خانواده لطیف گردد.

🟢 افتتاح سیستم اطفای حریق ترمینال کانتینری بندر بوشهر که تاثیر زیادی در افزایش ایمنی دارد از دیگر برنامه های سفر یک روزه مدیر عامل هلدینگ به ناحیه جنوب غرب شرکت دریایی و بندری سینا بود.

روابط عمومی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا