بندر شهید رجایی

– سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پایانه شماره ۲ کانتینری به ظرفیت ۱.۸ میلیون TEU  به مدت ۵ سال

– احداث و بهره‌برداری از ۱۵ هکتار محوطه جهت انبارداری و خدمات جانبی کانتینری به مدت ۱۵ سال

بندر بوشهر

– قرارداد BOT سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات کانتینری در پایانه کانتینری بوشهربه مدت ۲۵ سال

– قرارداد پایانه کالای عمومی جهت ارایه خدمات خنکاری، باربری، انبارداری صفافی و خدمات جانبی

– قرارداد BOTپایانه کانتینری جزیره نگین  و ارایه کلیه خدمات کانتینری به مدت ۳۲ سال

بندر امام خمینی (ره)

– اجاره پایانه کالای عمومی جهت ارایه خدمات باربری، انبارداری، صفافی و خدمات جانبی

– قرارداد BOT احداث و بهره‌برداری اسکه نفتی، ‌مخازن نفتی و خطوط انتقال به مدت ۲۵ سال

بندر نوشهر

– قرارداد اجاره پایانه کالای عمومی جهت تجهیز و بهره‌برداری پایانه کالای عمومی به مدت ۵ سال

– قرارداد BOT احداث انبارهای اختصاصی سرپوشیده در زمینی به مساحت ۲۰۴ هکتار به مدت ۱۰ سال