حسینا: سهم ارزنده در فرابورس

در حال حاضر شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، اپراتور تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا در بندر شهید رجایی، بوشهر و امام خمینی (ره) بوده و همچنین اپراتور اصلی مربوط به محصولات نفتی در بندر امام خمینی (ره) را نیز بر عهده دارد. ارائه خدمات با کیفیت در بزرگترین بندر کانتینری کشور یعنی بندر شهید رجایی به عنوان پورت اپراتور اصلی از دیگر افتخارات شرکت محسوب می‌گردد که نام شرکت را به عنوان بزرگ‌ترین و کارآمدترین شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر کالا و سایر خدمات بندری در سطح کشور مطرح می‌نماید. در سال ۱۳۹۱ تصمیم سهامداران نام و شخصیت شرکت از بنیاد بارانداز به توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و سهامی خاص و به حامیان تغییر یافته در آذر ماه ۱۳۹۲ با نماد “حسینا” وارد فرابورس شد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹