• توسعه بازار
  • مشارکت با شرکت‌های خارجی
  • استقرار استاندارد مدیریت کیفیت اطلاعات
  • بهینه‌سازی کمی و کیفی نیروی انسانی
  • تهیه زیرساخت‌های فعالیت‌های کانتینری
  • بهبود بازدهی اقتصادی به مقیاس با تاکید بر آنالیز قیمت تمام شده
  • واگذاری خدمات به پیمانکاران

چشم انداز

  • حفظ جایگاه خود به‌عنوان برترین برند خدمات بندری در سطح کشور
  • تلاش جهت دریافت اعتبار جهانی و تبدیل شدن به یک از سه برند معتبر در منطقه
  • ارائه خدمات بندری با توجه به استانداردهای بین المللی و تکنولوژی های پیشرفته دنیا با همکاری منابع انسانی توانا خلاق با انگیزه و کارآمد جهت افزایش رضایت مشتری