پایانه کانتینری

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامي عام) شركتی خدماتی است و طبق اساسنامه اصلاح شده مورخ 1387/02/29 در زمينه کلیه خدمات بندري اعم از: عمليات تخليه و بارگيری، بارشماری و بارنويسی، نمايندگی خطوط كشتيرانی، دوبه كاری، انبارداری و حفاظت كالاهای صادراتی و وارداتی، خدمات گمرکی و ترخیص کالا، اداره ترمینال‌های کانتینری، احداث پایانه های بندری اختصاصی و عمومی، مدیریت بنادر و ساخت و ساز اسکله های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات کالاهای مجاز مرتبط براساس مقررات جاری کشور فعالیت می‎ نماید.

همانگونه كه مشهود است اسناد بالادستي شركت در راستاي توسعه فعاليت هاي شركت و حضور در بازارهاي جديد تاكيد ويژه اي دارد لذا هماهنگي فيمابين اسناد بالا دست و پروژه هاي سرمايه گذاري در شركت از گذشته برنامه ريزي شده و مورد تاييد و حمايت سهامداران شركت نيز مي باشد. توسعه بازار از طريق تنوع بخشي به کانتینر هندلينگ و سرمايه گذاري در تسهيلات بندري مهم ترين استراتژي شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به منظور نيل به هدف ادامه حيات اقتصادي شركت در سال های اخیر بوده و بر این اساس سرمایه گذاری در پایانه ها و ترمینالهای کانتینری در یکی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است.با عنایت به تجربه موفق شرکت در بندر کانتینری بوشهر و ارائه خدمات نوین، برنامه ریزی جهت حضور فعال و مقتدرانه در این بندر و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس از اولویت های شرکت می باشد. احداث ترمینال کانتینری در بندر بوشهر به عنوان سرمایه گذاری ایجادی برای شرکت محسوب می گردد و بدون شک با توجه به حساسیت و دقت نظر شرکت در خرید آخرین تکنولوژی های روز دنیا ، ارتقا سطح کیفی خدمات در بخش کانتینری دور از انتظار نخواهد بود.

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort