نگاهی کوتاه به برخی از اقدامات موثر مدیر عامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

 

همزمان با آغاز سکان داری جناب آقای دکتر طراح زادگان، به مدیر عاملی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، این شرکت شاهد تغییرات اساسی و قابل توجهی در بهبود معیشت کارکنان خود در بنادر تابعه بوده است. دکتر طراح زادگان از همان روزهای آغازین در مأموریت های خود به بندر عباس، بندر امام خمینی، بندر بوشهر و نوشهر بارها اذعان داشته اند که ارتقاء وضعیت معیشتی و سامان دهی حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در این مجموعه بزرگ، از جمله دغدغه های مهم ایشان می باشد.مدیر عامل محترم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، اهداف و برنامه های خود را مبتنی بر یک نظام انگیزشی هدفمند که جلب رضایت عمومی کارکنان و تأمین منافع سهامدارن اقلیت را به دنبال داشته باشد تعریف و از جمله دغدغه های مهم خود بر شمرده اند. لذا به منظور پی گیری این فرایند، کمیته سامان دهی بهبود معیشت پرسنل را جهت بررسی شرایط حقوقی و رفاهی کارکنان تشکیل و طی نشست های متعدد با مدیران شعب و بازدیدهای دوره ای و همچنین دیدار و گفتگو با پرسنل، ادامه این روند را تا رسیدن به نتیجه مطلوب در دستور کار خود قرار داده است. آقای دکتر طراح زادگان با نگاه بنیادین نسبت به اجرای قانونمند مؤلفه های معیشت که شامل حقوق، مزایا، خدمات بیمه، خدمات درمانی، خدمات تفریحی و رفاهی کارکنان شرکت می باشد دستورات خود را ابلاغ و به اجرا گذاشته است.

بر همین اساس و با توجه به بررسی هایی که به صورت میدانی از بخش های مختلف شرکت و گفتگو با همکاران شاغل در بنادر تابعه به عمل آمده است، از اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد، نظامند کردن خدماتی که در قالب پاداش و هدایای نقدی که در مناسبت های ملی و مذهبی ارائه می گردد، ملاقات حضوری پرسنل و ارتباط مستقیم تلفنی با مدیر عامل، اظهار رضایت نموده و اذعان می نمایند اقداماتی که از سوی مدیر عامل محترم شرکت صورت پذیرفته، موجبات خشنودی آنان را فراهم نموده است.

از این رو و به منظور دستیابی کامل به اهداف تعیین شده و اجرای برنامه جامع بهبود معیشت کارکنان و بالا بردن سطح رضایتمندی و وفاداری آنان، اقدامات موثر انجام و با مدیریت جهادی و تلاش مضاعف کارکنان صف و ستاد، انشاءالله در آینده نه چندان دور نتایج حاصله را در ثبت رکوردهای جدید عملیاتی و سرمایه گذاری و موفقیت های بیش از پیش مجموعه بزرگ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا شاهد خواهیم بود.

 

 

 

 

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort