آگهی مناقصه

آگهی مناقصه  - (نوبت دوم)

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

      در نظر دارد حمل کانتینرهای پر و خالی از پای کشتی به محوطه کانتینری شماره دو و بالعکس ، جابجایی کانتینرهای پر و خالی در محوطه کانتینری شماره دو مجتمع بندری شهید رجایی و همچنین حمل کانتینر از ترمینال کانتینری شماره دو به ترمینال کانتینری شماره یک و یا هر یک از محوطه های اختصاصی مجتمع بندری شهید رجائیرا (بشرح مندرج در اسناد مناقصه )از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت واگذار نماید .لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز روز شنبه مورخ 1399/01/30 جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به دبیرخانه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی ، کوچه سیزدهم ، پلاک 18 و یا دفتر شعبه شرکت واقع در مجتمع بندری شهید رجائی ، محوطه اختصاصی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا ، ساختمان اداری ، واحد دبیرخانه  مراجعه فرمایند .

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort