آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) - نماد حسینا

شماره ثبت 69425- شناسه ملی 10101143640

 

موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  

  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) دعوت بعمل می آید ، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ  1398/10/28 ، در تهران، خیابان گاندی جنوبی ، نبش کوچه ششم ، شماره 38 ، طبقه اول ، سالن اجتماعات  برگزار می گردد، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

-        انتخاب اعضای هیأت مدیره

-        سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که شخصاً یا از طریق وکیل و یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگ ورود به جلسه در روز 1398/10/28 در ساعات اداری به محل شرکت واقع در تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، نبش کوچه ششم ، شماره 38 ، طبقه دوم ، امور سهام مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه مجمع ملزم به ارائه اصل کارت ملی خود می باشند . ضمناً به همراه داشتن معرفی نامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شماره شناسه ملی الزامی می باشد. 

 

هیاًت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)

 

 

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort