آگهی مزایده

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل شامل میلگرد و لوله حدوداً به میزان 200 تن را در منطقه ویژه اقتصادی جزیره نگین از طریق مزایده بفروش برساند :

لذا از داوطلبان شرکت در مزایده درخواست می شود از تاریخ انتشار آگهی بمدت هفت روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه سیزدهم پلاک هجده واحد دبیرخانه و یا به بوشهر اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا مراجعه فرمایند .

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort