آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 96/12/29

بسمه تعالی

اطلاعیه

 

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

نماد: حسینا

 

موضوع: آکهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به96/12/29

الف- زمان و محل برگزاري  مجمع عمومي:

ازکلیه سهامداران، وکیل یاقائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت10:00 روز سه شنبه مورخ 96/08/09 در محل تهران، خیابان گاندي جنوبی، نبش کوچه ششم، پلاک38، طبقه همکف، سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضاي هیئت مدیره

سایر موارد

 

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort