آگهی مناقصه

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا(سهامی عام) در نظر دارد نظافت و پاکبانی محوطه ها ، انبارها و سایر اماکن در اختیار خود واقع در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ( منطقه ویژه اقتصادی شماره یک) را از تاریخ 01/03/1395 لغایت 31/02/1396 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از داوطلبان شرکت در مناقصه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخ 05/02/1395 جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به دبیرخانه شعبه شرکت واقع در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و یا به آدرس تهران خیابان گاندی جنوبی ، کوچه سیزدهم ، پلاک 18 مراجعه فرمایند

 

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort