مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره

سیامک ابوعلی

سیامک ابوعلی

عضو هیأت مدیره و مدیر امور كانتينری

abouali@spmco.co

فرخ طراح زادگان

فرخ طراح زادگان

مدیر عامل

tarahzadegan@spmco.co

ایرج فقیری

ایرج فقیری

عضو هیاًت مدیره و مدیر شعبه بندرعباس
محمود کیا

محمود کیا

عضو هیاًت مدیره

مدیران داخلی

امیرحسین زارعی

امیرحسین زارعی

معاون فنی و عمرانی

eng@spmco.co

مژگان حیدری

مژگان حیدری

مدیر حسابرسی داخلی

heidari@spmco.co

حمید شریعتی

حمید شریعتی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

it@spmco.co

مهدی مفاخری اردهه

مهدی مفاخری اردهه

معاون مالی و سهام

mafakheri@spmco.co

شهرام رفیعی

شهرام رفیعی

معاون سرمایه انسانی
بابک شاکر

بابک شاکر

مسئول تضمین کیفیت و ارتقاء ایمنی
طاهره وحدت

طاهره وحدت

مدیر پشتیبانی و حقوقی

مدیران شعب

عبدالرحمن راشدی

عبدالرحمن راشدی

سرپرست شعبه بندر امام خمینی
سعید جعفری

سعید جعفری

مدیر شعبه بندر بوشهر
سعید محمودی اصل

سعید محمودی اصل

سرپرست شعبه نوشهر

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort