•  دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیستOHSAS 18001:2007 .
  • گواهینامه ISO 14001:2004 و نظام جامع HSE در شرکت نشان دهنده توجه به ارتقاء سطح ایمنی عملیات، کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و نیز وارد آمدن خسارت به اموال و دارایی های سازمان و مشتریان می باشد.
  • عضویت در مجامع LAPH (سازمان بین المللی بنادر و لنگرگاه ها) انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ، انجمن پایانه داران بنادر ایران و سایر مجامع تخصصی و صنفی.
  • ایجاد و بهبود سامانه های نرم افزاری عملیاتی در بنادر با قابلیت بهبود و توسعه تحت نام BCTS (بنیاد کانتینر سیستم) در بنادر بوشهر و ترمینال دو شهید رجایی بندر عباس.

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort