شركت بنياد بارانداز (توسعه خدمات دريايي و بندري سينا) در سال 1366 تاسيس و تحت شماره 69425 اداره ثبت شركتها ثبت و فعاليت عملياتي خود را از ابتداي سال1367 آغاز نمود . در طي سالهاي 1375تا 1378 توانست عليرغم فراز و نشيب هاي بسيار در سالهاي مذكور با افزايش سهم بازار خود و كسب سود بيشتر و پوشش زيان سنواتي، جايگاه خود را در بين رقبا به عنوان يك شركت مقتدر تثبيت و سهم خود از بازار تخليه و بارگيري را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. بطوريکه از نيمه دوم سال 1382 موفق به عقد چهار فقره قرارداد با ادارات کل بنادر و کشتيراني استان هاي مازندران، خوزستان و بوشهر، هر يک به مدت 10 سال در خصوص ارائه خدمات در ترمينال بنادر بوشهر و نوشهر و ترمينال شماره 3 و ترمينال صادرات در بندر امام خميني (ره) گرديد.

در حال حاضر اين شركت اپراتور تخليه و بارگيري کانتينر و كالا در بنادر بوشهر و نوشهر بوده و قسمتي از عمليات بندر امام خميني(ره) در بخش جنرال کارگو و محمولات فله مايع نفتي را بر عهده دارد. همچنين قرارداد 25ساله پايانه کانتينري بندر بوشهر، قرارداد 25 ساله پايانه نفتي بندر امام خميني(ره) شامل دو پست اسکله با ظرفيت 45 هزار تن، 60 هزار تن مخازن نگهداري مواد نفتي و خطوط انتقال مواد و قرارداد يکساله در خصوص ارائه خدمات کانتينري در ترمينال شماره 2 پايانه کانتينري بندر شهيد رجائي که از بنادر مهم کشور مي باشند را بر عهده دارد. این شرکت یکی از بزرگترين و كارآمدترين شركتهاي ارائه دهنده خدمات تخليه و بارگيري كالا و ساير خدمات بندري در كشور مي باشد

در سال 1391 بنا به تصميم سهامداران نام و شخصيت شرکت به توسعه خدمات دريايی و بندري سينا و از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت و در آذر ماه سال 1392 وارد فرا بورس گرديد. شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا(سهامي عام) طبق اساسنامه اصلاح شده مورخه 1391/11/09 در زمينه خدمات بندري به شرح زير فعاليت مي نمايد

الف- موضوع اصلي انجام کليه عمليات تخليه، بارگيري، نمايندگي خطوط کشتيراني ، دوبه کاري ، انبارداري و حفاظت کالاي وارداتي و صادراتي ، خدمات گمرکي و ترخيص کالا بر اساس مقررات جاري کشور ، اداره ترمينالهاي کانتينري ، احداث پايانه هاي بندري اختصاصي و عمومي، مديريت بنادر، ساخت و ساز اسکله هاي اختصاصي وعمومي

ب- موضوع فرعي صادرات و واردات کالاهاي مجاز مرتبط با موضوع فعاليت شرکت

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort