منشور ارزش های اخلاقي شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا بر اساس اصول اخلاقي قوي تأسيس شده، ما مفتخر به انجام اين ارزش ها به عنوان " قواعد طلايی" مي باشيم. اين اصول و قواعد عبارتند از:

اعتماد
همه همکاران ما به هم اعتماد دارند و همه همکاران با تمام وجود به کار خود اعتقاد داشته و همه استعداد و توان خود را براي تحقق اهداف شرکت بکار ميگيرند. هيچ چيزي نميتواند به اعتماد متقابل همکاران ما خدشه اي وارد کند ما از همديگر مراقبت مي کنيم.

افتخار
ما به همکاري تک تک همکاران در هر رده اي از سازمان شرکت افتخار ميکنيم و وجود همه را مفيد براي آتيه شرکت ميدانيم. خدمات ما محصول تلاش جمعي همه همکاران است و نشانه نگرش آنها به امور شرکت و آتيه آن. ما معتقديم موفقيت هاي شرکت متعلق به همه همکاران است و همه آنها در موفقيت ها سهم به سزائي دارند.

انصاف
ما در شرکت با همه همکاران منصفانه رفتار ميکنيم متقابلاً همه همکاران در رفتار خود با همديگر و مشتريان و شرکت رفتاري منصفانه دارند همه ما سعي ميکنيم در مواجهه با موضوعات مختلف دروني و بيروني شرکت تابلو روشني از کردار نيک، پندارنيک، گفتارنيک از خود نشان دهيم به موضوعات مختلف به ديد مثبت مي نگريم و براي ايجاد هم افزائي بيشتر در همه امور به راه حل هاي مثبت و منطقي و دقيق مي انديشيم و در موافقت يا انتقاد و مخالفت با هيچ موضوعي از دايره انصاف خارج نمي شويم.

صداقت
ما براي اثبات برتري در همه امور، صداقت را در پندار، کردار و گفتار سرلوحه خود قرار مي دهيم و با روشن بيني و ژرف نگري در امور در بيان نقاط قوت و ضعف صادق هستيم و در نهايت دقت، صادقانه مي کوشيم از فرصت ها به خوبي استفاده کنيم و با تلاش خستگي ناپذير و به کمک خلاقيت ها و نوآوري و بهره مي کوشيم از تمام توان و استعدادهاي خود سعي مي کنيم تهديدها را به فرصت هاي طلايي تبديل کنيم.

راستی در امانت داری
ارائه خدمات تخليه و بارگيري کالا در بنادر، ابزار و لوازم و تجهيزات و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري شرکت نزد همه ما امانت است و ما حسب آموزه هاي ديني و سفارشات اخلاقي و انساني و الزامات قانوني و تعلق سازماني، خود را موظف به رعايت امانتداري مي دانيم.

قابليت هاي فردی
در سازمان شرکت، سرمايه اصلي ما پرسنل و کارکنان ما هستند هر کس بيشتر بداند و بهتر از دانسته هاي خود استفاده کند و هر روز درصدد ارتقاء و افزايش مهارتهاي فردي خود باشد و تمام توان خود را براي ايجاد روحيه مشارکت در امور سازمان شرکت و انتقال تجربيات و دانسته هاي خود به ديگران تلاش کند با ارزش تر است و شايسته دريافت پاداش به ميزان همکاري و تلاش خود مي باشد.

کار تيمی
ما براي بالا بردن روحيه همکاري و هم افزائي و بهره گيري از دانش فني، تجربه و استعدادهاي همه همکاران و بالابردن قدرت تصميم گيري  و کم کردن ريسک و خطر تصميمات و تقويت آموزش پذيري همکاران و ذينفع کردن همه در مراحل تصميم سازي و تصميم گيري و بالا بردن احساس امنيت و ارزش و خودباوري و ايجاد تعلق خاطر و وابستگي همکاران به همديگر و شفاف کردن هويت و نقش همکاران در سازمان شرکت، متهد به تشکيل و انجام همه کارها به صورت تيمي هستيم.

تعهد
ما بايد در خود تعهد و الزام به مثبت بودن، يادگيري، کار، خانواده، دوستان، طبيعت و ديگر چيزهاي با ارزش ايجاد کنيم. به خود و ديگران ارج نهيم. در آرزوي موفقيت همه باشيم. با شوق و اشتياق زندگي کنيم و کارهايمان را درست انجام دهيم.

کنترل
ما هميشه فکر خود را روي کارهاي خود متمرکز مي کنيم. براي انجام کارها قبلاً به آنها فکر مي کنيم و کارهايي که انجام مي دهيم داراي هدف و اولويت هستند، از قبل تمامي فعاليت هاي خود را در ذهن تصور و مرور مي کنيم، براي انجام دقيق کارهاهميشه به خود آرامش مي دهيم. از موفقيت ها لذت مي بريم و با خود و ديگران روراست هستيم.

چالش
ما هميشه مشوق خود و ديگران هستيم. هر روز رفتار خود را تغيير مي دهيم تا بهبود بخشيم. تمام تلاش خود را به کار مي بنديم تا با يادگيري تغيير را غنيمت بشماريم و چيزهاي نو را امتحان کنيم. گزينه هاي مختلف را درنظر مي گيريم. و با افئراد جديد آشنا مي شويم تا هر چيزي را که نمي دانيم بپرسيم. مواظب سلامت جسماني و روحي خود هستيم. در اوقات خوش، آينده نگري مي کنيم تا در شرايط سخت، محکم و قوي به کار و زندگي ادامه دهيم. ما آگاهانه در گفتگوي دروني غرور خود را اصلاح مي کنيم تا خيلي سريع در رفتارمان بهبود حاصل نمائيم. دائماً انرژي خود را افزايش مي دهيمتا همه چيز بهبود يافته و بنظر بهتر آيد.

تفکر مثبت
ما با تعهد و خودکنترلي و ايجاد چالش هاي مثبت به ساخت اعتماد به نفس و ايجاد تفکر مثبت در خود و ديگران کمک مي کنيم دائماً در جستجوي افراد مثبت براي ايجاد ارتباط بيشتر هستيم و در هر عرصه ای در جستجوي ايده هاي جالب و نو هستيم و به دنبال مفهوم هايي مي گرديم که براي ما مهم هستند با همکاران و دوستان، درباره ايده هاي جديدي که به تازگي ياد گرفته ايم، بحث و مذاکره مي کنيم هميشه سؤال مي کنيم تا بيشتر بدانيم.

شکست
ما شکست را بهانه اي براي دوباره شروع کردن مي دانيم ما با هر شکستي بايد بيشتر تلاش کنيم. شکست ما دليل کامل نبودن ماست بايد از هر راهي ديگر به سوي هدفمان حرکت کنيم و به اندازه کافي به جرات و جسارت خود اضافه کنيم ياد مي گيريم تا موفق شويم.

تعلق خاطر به محيط کار
ما به محيط کار شرکت تعلق خاطر داريم و در سازمان شرکت حامي يکديگر هستيم. ما تشويق مي شويم که تعادلي " تعادلي " ميان زندگي حرفه اي و شخصي برقرار سازيم. ما در يک محيط امن و لذت بخش کار مي کنيم. در اين محيط اشتياق، آزادي بيان، سربلندي و مباهات، خنده و شادي و... رواج دارد. خلاقيت فردي تشويق مي شود و ما مجاز به ريسک براي موفقيت مي باشيم.

حريم خصوصی افراد
حريم خصوصي افراد در سازمان شرکت مصون از هرگونه تعرض است. در سازمان شرکت آزادي انديشه و تفکر و بيان اعتقادات و باورها حاکم است و هيچ کس حق تحميل رأي و نظر خود به سايرين را ندارد. ما در سازمان شرکت، به ارزش ها و باورهاي ديني افراد احترام قائليم و هر کس از آزادي کامل براي انجام فرائض ديني بر اساس دين و مذهب خود برخوردار است. همه ما به اديان آسماني رسمي و پذيرفته شده  " الهي " معتقد هستيم. در سازمان شرکت همه آداب و رسوم و باورها و رفتارهاي انساني و شايسته و رسمي پذيرفتني است. ما همگي متعهد به جلوگيري و خودداري از انجام رفتارها و اقدامات ساختارشکن و ناهنجار و مزاحم هستيم.

 
روابط مشتری و ارائه خدمات
 سرمايه پايان ناپذير ما، مشتريان و خدماتي است که به آنها ارائه مي دهيم ما همواره سعي مي کنيم آميخته مناسبي از افراد و منابع را جهت درک نيازهاي مشتريان و فراتر رفتن از انتظارات آنان فراهم مي سازيم. تعهد ما به يادگيري، تمام عمر به ما امکان مي دهد تا محيط خارجي را به خوبي تفسير کرده موضوعات فني و مديريتي را به درستي درک کرده و راه حلهايي بهينه ارائه دهيم. ما هميشه به خواست مشتريان خود توجه مي کنيم و با رعايت تمام اصول سازمان شرکت، تقدم را به خواست مشتريان مي دهيم. ما هميشه و در همه حالات پاسخگوي مشتريان خود هستيم.

تعهد به کيفيت همه امور
ما تلاش کيفي خود را بر اين موارد استوار مي سازيم.

مشتري مداری
نزد ما خواست مشتري همواره جايگاه اول را دارد.

يادگيری و توانمندسازی افراد
يادگيري مستمر و آموزش در همه امور شرکت و مديريت برنامه ها و در تمام سطوح مورد تدکيد بوده و جزو سياست هاي ثابت و مستمر سازمان شرکت مي باشد.

حل مسئله و رفع مشکلات
ما به ايجاد روش ها و سيستم هاي لازم و به روز جهت بهبود کيفيت خدمات و حل مسائل و مشکلات و از ميان برداشتن موانع در اهداف و امور شرکت متعهد هستيم.

درباره سینا

شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور ميباشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد.

JoomlaMan
توسعه پایدار
همت ماندگار
Sustainable development
Persistent effort